Documents

Certificates

Name File
Certyfikat BR3 S Kuloodporność
DE Download
Szkło Zespolone Badanie Typu
PL Download
Quality Bond
EN Download
Szkło Hartowane Badanie Uderzenia Wahadłem
PL Download
Szkło Termicznie Wzmocnione Badanie Typu
PL Download
Szkło Warstwowe Antywłamaniowe P3A
EN Download
Szkło Warstwowe Badanie Uderzenia Wahadłem
PL Download

Standards

Name File
Norma zakładowa Vitroform
PL Download
Tolerancje - szkło gięte hartowane
PL Download
Tolerancje - szkło gięte niehartowane
PL Download
Właściwości szkła giętego
PL Download
Norma zakładowa
PL Download
Szkło emaliowane - normy
PL Download
Szkło laminowane VSG - normy
PL Download

Requests for proposals

Name File
Protokół wyboru oferenta
PL Download
Ogłoszenie usługa badawcza 07 2019 - v.2
PL Download
Protokół wyboru B+R
PL Download
Protokół wyboru Usługa Badawcza
PL Download
Zapytanie ofertowe kierownik B+R VITROFORM 04.12.2018 SIG

Konkurs 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP, Program sektorowy „POIR”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

PL Download
Zapytanie ofertowe usługa badawcza_VITROFORM_04.12.2018 SIG

Konkurs 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP, Program sektorowy „POIR”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

PL Download
Wzór oferty
PL Download
Zapytanie ofertowe
PL Download
Zapytanie ofertowe 01/01/2020

Zakup i dostawa linii pionowej do obróbki szkła

PL Download
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
PL Download

Sales conditions

Name File
Ogólne warunki sprzedaży
PL Download