• English
  • Français
  • Magyar
  • Italiano

Ogłoszenia i przetargi

Nazwa pliku Język Plik
CANCELLATION OF THE 1/08/2021/P153 PROCEDURE NOTICE
We kindly inform you that the proceedings regarding the selection of the supplier of convection bending and hardening furnace number 1/08/2021/P153 have been cancelled.
EN Pobierz
KOMUNIKAT O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA 1/08/2021/P153
Uprzejmie informujemy, iż postępowanie dotyczące wyboru dostawcy pieca konwekcyjnego do gięcia i hartowania o numerze 1/08/2021/P153 zostało anulowane.
PL Pobierz
INFORMACJA O WYDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT / INFORMATION ON SUBBMISION OF OFFERS DEADLINE EXTENDING

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż wydłużamy termin na składanie ofert do dnia 3 listopada 2021 r.

 

Dear Sirs,

Please be advised that we are extending the deadline for submission of offers until November 3, 2021.

PL Pobierz
ANNOUNCEMENT 29/09/2021/P153

Dear Sirs,

We kindly inform you that we are publishing questions and answers to the questions asked by the interested entities.

As a result of the questions, we have clarified the technical parameters of the device.

In connection with the supplementation of information about the technical parameters of the device, we are extending the deadline for submission of offers until October 17th, 2021.

Below you can download files with questions and answers, as well as amended announcements in Polish and English (changes in the announcement are marked in red font).

 

attachements:
Announcement_Furnace_EN_Changes_30.09.2021
Question_and_Answer
EN Pobierz
OGŁOSZENIE 29/09/2021/P153

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż publikujemy zadane przez Zainteresowane podmioty pytania i odpowiedzi na nie.

W wyniku zadanych pytań, doprecyzowaliśmy parametry techniczne urządzenia.

W związku z uzupełnieniem informacji o parametrach technicznych urządzenia wydłużamy termin na składanie ofert do dnia 17 października 2021 r.

Poniżej znajdują się do pobrania pliki z pytaniami i odpowiedziami, jak również zmienione ogłoszenia w języku polskim i angielskim (zmiany w ogłoszeniu naniesiono czcionką w kolorze czerwonym).

 

Załączniki:
Ogloszenie_piec_zmiany_30.09.2021
Pytania_i_odpowiedzi
PL Pobierz
Inquiry no 1/08/2021/P153

Re: Purchase of a glass bending and tempering machine.

Dear Sir/Madam,

We are inquiring for a tender for the supply of a convection-type bending and tampering furnace.

(Forced/Blower) Convection-type furnace for bending and tampering float glass and coated glass (soft and hard coatings with a low-e coefficient ≥ 0.01) in the glass thickness range from 4 mm to 19 mm. Two-way furnace (longitudinal bending and flat glass) horizontal furnace for glass bending and tampering.

The full text of the announcement in Polish and English together with the attachments can be found below.

Purchase_of_a_glass_bending_and_tempering_machine
Annex_1
Annex_2

EN Pobierz
Zapytanie ofertowe 1/08/2021/P153

Dotyczy: Zakup urządzenia do gięcia i hartowania szkła.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę pieca konwekcyjnego do gięcia i hartowania.

Piec konwekcyjny umożliwiający gięcie i HARTOWANIE szkła float i powłokowego (powłoki miękkie i twarde o współczynniku low-e ≥ 0.01) w zakresie grubości szkła od 4 mm do 19 mm. Piec dwukierunkowy (gięcie wzdłużne i szkło płaskie) poziomy piec do gięcia i hartowania szkła.

Załączniki:
Ogłoszenie na piec
Zalacznik_1
Zalacznik_2

PL Pobierz
Nazwa pliku Język Plik
Zapytanie ofertowe na dostawę trzech rodzajów folii do laminacji

Termin składania ofert
do dnia 29-06-2020

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Preferowany sposób dostarczenia oferty:
1. osobiście w siedzibie zamawiającego: Vitroform Sp. z o.o., Adres zamawiającego: Cichawa 152, 32-420 Gdów.
2. drogą pocztową (poczta, kurier etc.), na adres:
Vitroform Sp. z o.o., Adres zamawiającego: Cichawa 152, 32-420 Gdów. Z dopiskiem na kopercie: „Zakup folii”
3. drogą elektroniczną

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
jaskiewicz@vitroform.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Michał Jaśkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
607628992

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dostawa trzech rodzajów folii przeznaczonej do laminacji pomiędzy dwiema formatkami szkła:
1. 86 arkuszy folii funkcyjnej LED przeznaczonej do laminacji (format folii 500×500 mm)
2. 98 arkuszy folii funkcyjnej PDLC przeznaczona do laminacji (format folii 500×500 mm)
3. 2 rolki folii laminacyjnej EVA termoutwardzalnej.

Więcej informacji >

PL
Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku nr 01/03/2021/UG-PMT/1397/9N

Załączniki:
Załącznik 1 Formularz ofertowy
Załącznik 2 Oświadczenia wykonawcy

PL Pobierz
Zapytanie ofertowe
PL Pobierz
Wzór oferty
PL Pobierz
Zapytanie ofertowe usługa badawcza_VITROFORM_04.12.2018 SIG

Konkurs 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP, Program sektorowy „POIR”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

PL Pobierz
Umowa warunkowa zlecenie

Konkurs 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP, Program sektorowy „POIR”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

PL Pobierz
Zapytanie ofertowe kierownik B+R VITROFORM 04.12.2018 SIG

Konkurs 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP, Program sektorowy „POIR”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

PL Pobierz
Protokół wyboru Usługa Badawcza
PL Pobierz
Protokół wyboru B+R
PL Pobierz
Ogłoszenie usługa badawcza 07 2019 - v.2
PL Pobierz
Protokół wyboru oferenta
PL Pobierz