• English
  • Français
  • Magyar
  • Italiano

Ogłoszenia i przetargi

Nazwa pliku Język Plik
Zapytanie ofertowe 1/08/2021/P153

Dotyczy: Zakup urządzenia do gięcia i hartowania szkła.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę pieca konwekcyjnego do gięcia i hartowania.

Piec konwekcyjny umożliwiający gięcie i HARTOWANIE szkła float i powłokowego (powłoki miękkie i twarde o współczynniku low-e ≥ 0.01) w zakresie grubości szkła od 4 mm do 19 mm. Piec dwukierunkowy (gięcie wzdłużne i szkło płaskie) poziomy piec do gięcia i hartowania szkła.

Załączniki:
Ogłoszenie na piec
Zalacznik_1
Zalacznik_2

PL Pobierz
Inquiry no 1/08/2021/P153

Re: Purchase of a glass bending and tempering machine.

Dear Sir/Madam,

We are inquiring for a tender for the supply of a convection-type bending and tampering furnace.

(Forced/Blower) Convection-type furnace for bending and tampering float glass and coated glass (soft and hard coatings with a low-e coefficient ≥ 0.01) in the glass thickness range from 4 mm to 19 mm. Two-way furnace (longitudinal bending and flat glass) horizontal furnace for glass bending and tampering.

The full text of the announcement in Polish and English together with the attachments can be found below.

Purchase_of_a_glass_bending_and_tempering_machine
Annex_1
Annex_2

EN Pobierz
Nazwa pliku Język Plik
Protokół wyboru oferenta
PL Pobierz
Ogłoszenie usługa badawcza 07 2019 - v.2
PL Pobierz
Protokół wyboru B+R
PL Pobierz
Protokół wyboru Usługa Badawcza
PL Pobierz
Zapytanie ofertowe kierownik B+R VITROFORM 04.12.2018 SIG

Konkurs 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP, Program sektorowy „POIR”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

PL Pobierz
Umowa warunkowa zlecenie

Konkurs 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP, Program sektorowy „POIR”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

PL Pobierz
Zapytanie ofertowe usługa badawcza_VITROFORM_04.12.2018 SIG

Konkurs 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP, Program sektorowy „POIR”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

PL Pobierz
Wzór oferty
PL Pobierz
Zapytanie ofertowe
PL Pobierz
Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku nr 01/03/2021/UG-PMT/1397/9N

Załączniki:
Załącznik 1 Formularz ofertowy
Załącznik 2 Oświadczenia wykonawcy

PL Pobierz
Zapytanie ofertowe na dostawę trzech rodzajów folii do laminacji

Termin składania ofert
do dnia 29-06-2020

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Preferowany sposób dostarczenia oferty:
1. osobiście w siedzibie zamawiającego: Vitroform Sp. z o.o., Adres zamawiającego: Cichawa 152, 32-420 Gdów.
2. drogą pocztową (poczta, kurier etc.), na adres:
Vitroform Sp. z o.o., Adres zamawiającego: Cichawa 152, 32-420 Gdów. Z dopiskiem na kopercie: „Zakup folii”
3. drogą elektroniczną

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
jaskiewicz@vitroform.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Michał Jaśkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
607628992

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dostawa trzech rodzajów folii przeznaczonej do laminacji pomiędzy dwiema formatkami szkła:
1. 86 arkuszy folii funkcyjnej LED przeznaczonej do laminacji (format folii 500×500 mm)
2. 98 arkuszy folii funkcyjnej PDLC przeznaczona do laminacji (format folii 500×500 mm)
3. 2 rolki folii laminacyjnej EVA termoutwardzalnej.

Więcej informacji >

PL