Ogłoszenia i przetargi

Nazwa pliku Język Plik
Protokół wyboru oferenta
PL Pobierz
Ogłoszenie usługa badawcza 07 2019 - v.2
PL Pobierz
Protokół wyboru B+R
PL Pobierz
Protokół wyboru Usługa Badawcza
PL Pobierz
Zapytanie ofertowe kierownik B+R VITROFORM 04.12.2018 SIG

Konkurs 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP, Program sektorowy „POIR”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

PL Pobierz
Umowa warunkowa zlecenie

Konkurs 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP, Program sektorowy „POIR”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

PL Pobierz
Zapytanie ofertowe usługa badawcza_VITROFORM_04.12.2018 SIG

Konkurs 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP, Program sektorowy „POIR”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

PL Pobierz
Wzór oferty
PL Pobierz
Zapytanie ofertowe
PL Pobierz
Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku nr 01/03/2021/UG-PMT/1397/9N

Załączniki:
Załącznik 1 Formularz ofertowy
Załącznik 2 Oświadczenia wykonawcy

PL Pobierz
Zapytanie ofertowe 1/06/2021/P153

Zakup urządzenia do gięcia i hartowania szkła

PL Pobierz
Inquiry no 1/06/2021/P153

Purchase of a glass bending and tempering machine

EN Pobierz

Zapytanie ofertowe na dostawę trzech rodzajów folii do laminacji

Termin składania ofert
do dnia 29-06-2020

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Preferowany sposób dostarczenia oferty:
1. osobiście w siedzibie zamawiającego: Vitroform Sp. z o.o., Adres zamawiającego: Cichawa 152, 32-420 Gdów.
2. drogą pocztową (poczta, kurier etc.), na adres:
Vitroform Sp. z o.o., Adres zamawiającego: Cichawa 152, 32-420 Gdów. Z dopiskiem na kopercie: „Zakup folii”
3. drogą elektroniczną

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
jaskiewicz@vitroform.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Michał Jaśkiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
607628992

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dostawa trzech rodzajów folii przeznaczonej do laminacji pomiędzy dwiema formatkami szkła:
1. 86 arkuszy folii funkcyjnej LED przeznaczonej do laminacji (format folii 500×500 mm)
2. 98 arkuszy folii funkcyjnej PDLC przeznaczona do laminacji (format folii 500×500 mm)
3. 2 rolki folii laminacyjnej EVA termoutwardzalnej.

Więcej informacji >