• English
  • Français
  • Magyar
  • Italiano

Projekty zrealizowane

 
Firma Vitroform realizuje projekt numer PMT/1397/9N/1919 CAN w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.