• English
  • Français
  • Magyar
  • Italiano

Szkło gięte hartowane

Maksymalny wymiar szkła: 2400 (łuk) x 4200 mm

Minimalny wymiar szkła: 250 (łuk) x 350 mm

Grubość szkła: monolityczne: 4 – 19 mm, laminowane: niemal każde możliwe pakiety

Promienie: wycinki cylindrów, gięcie jednopromieniowe

Kształty: dowolny

Rodzaje: wersja monolityczna, laminowana lub zespolona

Zastosowanie: szkło gięte hartowane stosuje się wszędzie tam gdzie nie potrzebne jest szkło wzmocnione – montaże na otworach, szkło narażone na oddziaływanie siły

Technologia: polega na nagrzaniu formatki do wysokiej temperatury (600 – 700 ºC), zgięciu jej w specjalnym procesie mechanicznym do wymaganego kształtu, a następnie gwałtownym ochłodzeniu sprężonym powietrzem. Szkło może zostać poddane dalszej obróbce – laminacja, zespolenie

Cechy szkła: szkło hartowane jest szkłem bezpiecznym. Dzięki procesowi hartowania w jego strukturze dokonują się zmiany naprężeń wewnętrznych, powodujące wzrost wytrzymałości na czynniki mechaniczne (zginanie, wstrząsy, uderzenia) i termiczne (różnice temperatur). Przy przekroczeniu wytrzymałości szkła następuje jego rozbicie na drobne nieostre kawałki zmniejszając ryzyko zranienia. Obróbki krawędzi szkła jak i wiercenie wszelkiego rodzaju otworów dokonywać można tylko przed procesem hartowania.

„Heat Soak Test” – nie można wykluczyć samoczynnego pękania przeszkleń hartowanych. W celu zachowania stabilności konstrukcji i jej elementów zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych oraz bezpieczeństwa użytkowników, należy każdorazowo brać pod uwagę konsekwencje tego ryzyka. Ryzyko samoczynnego pękania szkła może zostać znacznie ograniczone dzięki zastosowaniu dodatkowej obróbki termicznej szkła hartowanego zwanej „Heat Soak Test”. Proces ten polega na umieszczeniu elementów szklanych w piecu i poddaniu ich działaniu ściśle określonych temperatur.


WŁAŚCIWOŚCI SZKŁA HARTOWANEGO

Odporność na wstrząsy – zwiększenie wytrzymałości szkła hartowanego na wstrząsy sprawiło, że 8 mm szyba jest odporna na upadek stalowej kuli o ciężarze 0,5 kg z wysokości 2 metrów. Dla porównania warto dodać, że taka sama kula tłucze 8 mm szkło niehartowane spadając z wysokości 0,3 metra.

odporność na zginanie – szkło hartowane prezentuje znacznie większą odporność na zginanie niż szkło niehartowane. Odporność ta charakteryzuje się tym, iż naprężenie podczas zginania osiąga 120 MPa.

odporność na naprężenia termiczne – szkło hartowane jest odporne na temperatury osiągające nawet 200°C.

Kruszenie – W przypadku pęknięcia szkło hartowane rozbija się na bardzo małe kawałki, ograniczając w ten sposób ryzyko wystąpienia głębokich skaleczeń. Ta ciekawa cecha powoduje, iż szkło to może być stosowane do wszystkich konstrukcji wymagających zabezpieczeń przed ryzykiem skaleczeń w przypadku uderzenia i stłuczenia szkła.