Szkło budowlane hartowane

Szkło z natury jest materiałem kruchym.

Hartowanie jest procesem termicznym wzmacniającym strukturę szkła, co pozwala zastosować szkło wszędzie tam gdzie narażone jest ono na odziaływanie siły. Szkło hartowane jest szkłem bezpiecznym – po rozbiciu rozpada się na małe cząstki o tępych krawędziach.

Szkło hartowane, w zależności od zastosowanej technologii i wymagań klienta może być produkowane w wersji:

– szkła hartowanego płaskiego (norma PN-B 13083 i EN 12150),
– szkło hartowanego giętego (wewnętrzna norma zakładowa)

Szkło hartowane może być wykonane w wersji szkła laminowanego i zespolonego w dowolnej konfiguracji.

SZKŁO HARTOWANE PŁASKIE

 

maksymalny wymiar szkła: 2400 x 4200 mm
minimalny wymiar szkła: 250 x 350 mm
grubość szkła: monolityczne: 4 – 19 mm, laminowane: niemal każde możliwe pakiety
kształty: dowolny
rodzaje: wersja monolityczna, laminowana lub zespolona
zastosowanie: szkło płaskie hartowane stosuje się wszędzie tam gdzie nie potrzebne jest szkło wzmocnione – montaże na otworach, szkło narażone na odziaływanie siły

technologia: polega na nagrzaniu formatki do wysokiej temperatury (600 – 700 stopni), a następnie gwałtownym ochłodzeniu sprężonym powietrzem. Szkło może zostać poddane dalszej obróbce – laminacja, zespolenie

cechy szkła: szkło hartowane jest szkłem bezpiecznym. Dzięki procesowi hartowania w jego strukturze dokonują się zmiany naprężeń wewnętrznych, powodujące wzrost wytrzymałości na czynniki mechaniczne (zginanie, wstrząsy, uderzenia) i termiczne (różnice temperatur). Przy przekroczeniu wytrzymałości szkła następuje jego rozbicie na drobne nieostre kawałki zmniejszając ryzyko zranienia. Obróbki krawędzi szkła jak i wiercenie wszelkiego rodzaju otworów dokonywać można tylko przed procesem hartowania.

 

RODZAJE SZKŁA HARTOWANEGO PŁASKIEGO

szkło płaskie hartowane monolityczne

(ESG) – pojedyncza formatka szkła hartowanego. Wzmocnienie szkła poprzez zmianę naprężeń wewnętrznych, pozwala uzyskać o wiele lepsze parametry wytrzymałości w porównaniu ze szkłem niehartowanym. Dzisiejsza technologia minimalizuje wizualne efekty hartowania podnosząc jakość realizowanych projektów. Rozbite szkło rozpada się na drobne nieostre kawałki zmniejszając ryzyko zranienia

 

gubość szkła: 4 – 19 mm,
oznaczenie: ESG
zastosowanie: szkło mocowane otworowo, narażone na odziaływanie siły, balustrady, drzwi szklane, blaty, kabiny prysznicowe, przeszklenia
szkło płaskie hartowane i laminowane ESG/VSG

odpowiedni  sposób hartowania,  pozwala uzyskać wymagany zestaw dwóch lub większej liczby tafli gtowych do zlaminowania (sklejenia) specjalną folią. Rozbite tafle są utrzymywane przez sklejającą je folię w tworząc barierę mającą na celu ochronę przed  zdarzeniami losowymi a także wandalizmem oraz włamaniami. Szkło hartowane i laminowane stosowane jest wszędzie tam gdzie oprócz wytrzymałego szkła wymagana jest ochrona przed wypadnięciem, upadającymi przedmiotami, pociskami, hałasem, itp. Stosując specjalną folię można uzyskać czasową ochronę przeciwpożarową.

gubość szkła: niemal każde możliwe pakiety
oznaczenie: ESG/VSG
ESG – oznacza szkło hartowane
VSG – oznacza szkło laminowane
x – grubość pierwszej formatki pakietu
y – grubość drugiej formatki pakietu
z – grubość zastosowanej folii PVB – 0,38 mm – 1, 0,76 mm – 2, itd.
zastosowanie: daszki szklane, balustrady, przeszklenia, szyby samochodowe i do pojazdów, szkło dekoracyjne – możliwość włożenia między formatki szklane elementów dekoracyjnych takich   jak liście, zdjęcia, tkaniny, itp.
szkło płaskie hartowane zespolone (monolityczne, laminowane)

Łączenie formatek szklanych w szyby zespolone pozwala na sprostanie wymaganiom izolacji termicznej. Dwie formatki szklane (monolityczne lub laminowane) zespala się za pomocą specjalnej ramki dystansowej i uszczelnia. Powstaje zamknięty pakiet gazu otoczony szkłem. Takie połączenie daje doskonałą izolację termiczną. Wybór zastosowanych rodzajów szkła pozwala uzyskać także funkcje ochronne.

 

grubość szkła: w zależności od dobranej gramki oraz szkieł –> zobacz szkło zespolone
oznaczenie: x / z / y
x – rodzaj/grubość szkła pierwszej warstwy (oznaczenia VSG, ESG, VSG/ESG)
y – rodzaj/grubość szkła drugiej warstwy (oznaczenia VSG, ESG, VSG/ESG)
z – grubość zastosowanej ramki zespalającej
zastosowanie: szkło okienne, budownictwo, transport, meblarstwo, przemysł, chłodnictwo,

WŁAŚCIWOŚCI SZKŁA HARTOWANEGO

Odporność na wstrząsy – zwiększenie wytrzymałości szkła hartowanego na wstrząsy sprawiło, że 8 mm szyba jest odporna na upadek stalowej kuli o ciężarze 0,5 kg z wysokości 2 metrów. Dla porównania warto dodać że taka sama kula tłucze 8 mm szkło niehartowane spadając z wysokości 0,3 metra.

odporność na zginanie – szkło hartowane prezentuje znacznie większą odporność na zginanie niż szkło niehartowane. Odporność ta charakteryzuje się tym, iż naprężenie podczas zginania osiąga 120 Mpa.

odporność na naprężenia termiczne – szkło hartowane jest odporne na temperatury osiągające nawet 200°C.

Kruszenie – W przypadku pęknięcia szkło hartowane rozbija się na bardzo małe kawałki, ograniczając w ten sposób ryzyko wystąpienia głębokich skaleczeń. Ta ciekawa cecha powoduje iż szkło to może być stosowane do wszystkich konstrukcji wymagających zabezpieczeń przed ryzykiem skaleczeń w przypadku uderzenia i stłuczenia szkła.

„Heat Soak Test” – nie można wykluczyć samoczynnego pękania przeszkleń hartowanych. W celu zachowania stabilności konstrukcji i jej elementów zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych oraz bezpieczeństwa użytkowników, należy każdorazowo brać pod uwagę konsekwencje tego ryzyka. Ryzyko samoczynnego pękania szkła może zostać znacznie ograniczone dzięki zastosowaniu dodatkowej obróbki termicznej szkła hartowanego zwanej „Heat Soak Test”. Proces ten polega na umieszczeniu elementów szklanych w piecu i poddaniu ich działaniu ściśle określonych temperatur.

SZKŁO HARTOWANE GIĘTE

maksymalny wymiar szkła: 2100 (łuk) x 4200 mm
minimalny wymiar szkła: 600 (łuk) x 500 mm
grubość szkła: monolityczne: 4 – 19 mm, laminowane: niemal każde możliwe pakiety
promienie: wycinki cylindrów, gięcie jednopromieniowe
kształty: dowolny
rodzaje: wersja monolityczna, laminowana lub zespolona
zastosowanie: szkło gięte hartowane stosuje się wszędzie tam gdzie nie potrzebne jest szkło wzmocnione – montaże na otworach, szkło narażone na odziaływanie siły

technologia: polega na nagrzaniu formatki do wysokiej temperatury (600 – 700 stopni), zgięciu jej w specjalnym procesie mechanicznym do wymaganego kształtu, a następnie gwałtownym ochłodzeniu sprężonym powietrzem. Szkło może zostać poddane dalszej obróbce – laminacja, zespolenie

cechy szkła: szkło hartowane jest szkłem bezpiecznym. Dzięki procesowi hartowania w jego strukturze dokonują się zmiany naprężeń wewnętrznych, powodujące wzrost wytrzymałości na czynniki mechaniczne (zginanie, wstrząsy, uderzenia) i termiczne (różnice temperatur). Przy przekroczeniu wytrzymałości szkła następuje jego rozbicie na drobne nieostre kawałki zmniejszając ryzyko zranienia. Obróbki krawędzi szkła jak i wiercenie wszelkiego rodzaju otworów dokonywać można tylko przed procesem hartowania.

 

RODZAJE SZKŁA GIĘTEGO HARTOWANEGO

szkło gięte hartowane monolityczne

(ESG) – pojedyncza formatka szkła giętego hartowanego. Wzmocnienie szkła poprzez zmianę naprężeń wewnętrznych, pozwala uzyskać o wiele lepsze parametry wytrzymałości w porównaniu ze szkłem niehartowanym. Dzisiejsza technologia minimalizuje wizualne efekty hartowania podnosząc jakość realizowanych projektów. Rozbite szkło rozpada się na drobne nieostre kawałki zmniejszając ryzyko zranienia

 

gubość szkła: 5 – 19 mm,
ograniczenia promienia gięcia:
oznaczenie: ESG
zastosowanie: szkło mocowane otworowo, narażone na odziaływanie siły, balustrady, drzwi szklane, blaty, kabiny prysznicowe, przeszklenia
szkło gięte hartowane i laminowane ESG/VSG

odpowiednie  dobranie  promieni gięcia szkła,  pozwala uzyskać wymagany zestaw dwóch lub większej liczby tafli zlaminowanych (sklejonych) specjalną folią. Rozbite tafle są utrzymywane przez sklejającą je folię w tworząc barierę mającą na celu ochronę przed  zdarzeniami losowymi a także wandalizmem oraz włamaniami. Szkło hartowane i laminowane stosowane jest wszędzie tam gdzie oprócz wytrzymałego szkła wymagana jest ochrona przed wypadnięciem, upadającymi przedmiotami, pociskami, hałasem, itp. Stosując specjalną folię można uzyskać czasową ochronę przeciwpożarową.

gubość szkła: niemal każde możliwe pakiety
ograniczenia promienia gięcia:
oznaczenie: ESG/VSG
ESG – oznacza szkło hartowane
VSG – oznacza szkło laminowane
x – grubość pierwszej formatki pakietu
y – grubość drugiej formatki pakietu
z – grubość zastosowanej folii PVB – 0,38 mm – 1, 0,76 mm – 2, itd.
zastosowanie: daszki szklane, balustrady, przeszklenia, szyby samochodowe i do pojazdów, szkło dekoracyjne – możliwość włożenia między formatki szklane elementów dekoracyjnych takich   jak liście, zdjęcia, tkaniny, itp.
szkło zespolone gięte, hartowane (monolityczne, laminowane)

Łączenie formatek szklanych w szyby zespolone pozwala na sprostanie wymaganiom izolacji termicznej. Dwie formatki szklane (monolityczne lub laminowane) zespala się za pomocą specjalnej ramki dystansowej i uszczelnia. Powstaje zamknięty pakiet gazu otoczony szkłem. Takie połączenie daje doskonałą izolację termiczną. Wybór zastosowanych rodzajów szkła pozwala uzyskać także funkcje ochronne.

grubość szkła: w zależności od dobranej gramki oraz szkieł –> zobacz szkło zespolone
ograniczenia promienia gięcia:
oznaczenie: x / z / y
x – rodzaj/grubość szkła pierwszej warstwy (oznaczenia VSG, ESG, VSG/ESG)
y – rodzaj/grubość szkła drugiej warstwy (oznaczenia VSG, ESG, VSG/ESG)
z – grubość zastosowanej ramki zespalającej
zastosowanie: szkło okienne, budownictwo, transport, meblarstwo, przemysł, chłodnictwo,

WŁAŚCIWOŚCI SZKŁA HARTOWANEGO

Odporność na wstrząsy – zwiększenie wytrzymałości szkła hartowanego na wstrząsy sprawiło, że 8 mm szyba jest odporna na upadek stalowej kuli o ciężarze 0,5 kg z wysokości 2 metrów. Dla porównania warto dodać że taka sama kula tłucze 8 mm szkło niehartowane spadając z wysokości 0,3 metra.

odporność na zginanie – szkło hartowane prezentuje znacznie większą odporność na zginanie niż szkło niehartowane. Odporność ta charakteryzuje się tym, iż naprężenie podczas zginania osiąga 120 Mpa.

odporność na naprężenia termiczne – szkło hartowane jest odporne na temperatury osiągające nawet 200°C.

Kruszenie – W przypadku pęknięcia szkło hartowane rozbija się na bardzo małe kawałki, ograniczając w ten sposób ryzyko wystąpienia głębokich skaleczeń. Ta ciekawa cecha powoduje iż szkło to może być stosowane do wszystkich konstrukcji wymagających zabezpieczeń przed ryzykiem skaleczeń w przypadku uderzenia i stłuczenia szkła.

„Heat Soak Test” – nie można wykluczyć samoczynnego pękania przeszkleń hartowanych. W celu zachowania stabilności konstrukcji i jej elementów zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych oraz bezpieczeństwa użytkowników, należy każdorazowo brać pod uwagę konsekwencje tego ryzyka. Ryzyko samoczynnego pękania szkła może zostać znacznie ograniczone dzięki zastosowaniu dodatkowej obróbki termicznej szkła hartowanego zwanej „Heat Soak Test”. Proces ten polega na umieszczeniu elementów szklanych w piecu i poddaniu ich działaniu ściśle określonych temperatur.