Dokumenty

Certyfikaty

Nazwa pliku Język Plik

Normy

Nazwa pliku Język Plik
Norma zakładowa Vitroform
PL Pobierz
Tolerancje - szkło gięte hartowane
PL Pobierz
Tolerancje - szkło gięte niehartowane
PL Pobierz
Właściwości szkła giętego
PL Pobierz
Norma zakładowa
PL Pobierz
Szkło emaliowane - normy
PL Pobierz
Szkło laminowane VSG - normy
PL Pobierz

Zapytania ofertowe

Nazwa pliku Język Plik
Protokół wyboru oferenta
PL Pobierz
Ogłoszenie usługa badawcza 07 2019 - v.2
PL Pobierz
Protokół wyboru B+R
PL Pobierz
Protokół wyboru Usługa Badawcza
PL Pobierz
Zapytanie ofertowe kierownik B+R VITROFORM 04.12.2018 SIG

Konkurs 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP, Program sektorowy „POIR”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

PL Pobierz
Zapytanie ofertowe usługa badawcza_VITROFORM_04.12.2018 SIG

Konkurs 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP, Program sektorowy „POIR”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

PL Pobierz
Wzór oferty
PL Pobierz
Zapytanie ofertowe
PL Pobierz

Warunki sprzedaży

Nazwa pliku Język Plik
Ogólne warunki sprzedaży
PL Pobierz