Requests for proposals

Name File
Protokół wyboru oferenta
PL Download
Ogłoszenie usługa badawcza 07 2019 - v.2
PL Download
Protokół wyboru B+R
PL Download
Protokół wyboru Usługa Badawcza
PL Download
Zapytanie ofertowe kierownik B+R VITROFORM 04.12.2018 SIG

Konkurs 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP, Program sektorowy „POIR”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

PL Download
Zapytanie ofertowe usługa badawcza_VITROFORM_04.12.2018 SIG

Konkurs 4/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP, Program sektorowy „POIR”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

PL Download
Wzór oferty
PL Download
Zapytanie ofertowe
PL Download
Zapytanie ofertowe 01/01/2020

Zakup i dostawa linii pionowej do obróbki szkła

PL Download
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
PL Download