​Własności szkła hartowanego płaskiego i giętego

 

Szkło hartowane charakteryzuje się podwyższoną wytrzymałością mechaniczną i termiczną oraz szczególnym sposobem pękania przy rozbiciu na drobne nie kaleczące odłamki, przez co uważane jest za bezpieczne.

Rozkład naprężeń termicznych w płycie szklanej, odpowiedzialny jest za zwiększoną wytrzymałość mechaniczną i termiczną szkła hartowanego. Przy symetrycznym, jednorodnym ochładzaniu uzyskuje się taki układ naprężeń, gdzie warstwy zewnętrzne stanowią strefę naprężeń ściskających, warstwy wewnętrzne strefę naprężeń rozciągających. Naprężenia ściskające w powierzchniowych warstwach szkła umożliwiają przyłożenie obciążenia zginającego znacznie większego niż w przypadku szkła normalnie odprężonego poprzez skompensowanie naprężeń rozciągających i zmniejszenie w ten sposób wypadkowego naprężenia lokalnego. Średnie naprężenie niszczące dla szkła hartowanego przewyższa kilkakrotnie wytrzymałość zwykłego szkła.

Zmniejszone zostaje również zjawisko statycznego zmęczenia szkła. Przez superpozycję naprężeń osiąga się zmniejszenie niebezpiecznego największego naprężenia rozrywającego, limitującego wytrzymałość szkła. W stanie zahartowania defekty powierzchniowe nie mogą się rozprzestrzeniać poprzez zewnętrzna strefę, znajdującą się pod naprężeniem ściskającym. Po przekroczeniu wytrzymałości mechanicznej, szkło hartowane pęka na drobne i nieostre odłamki, przez co zaliczane jest do szkieł bezpiecznych. Szkło hartowane termicznie ma szerokie zastosowanie w budownictwie, meblach, ciągach chłodniczych, przemyśle motoryzacyjnym, komunikacji kolejowej, lotniczej, okrętowej, przemyśle transportowym i wielu innych gałęziach gospodarki. Hartowaniu termicznemu można poddawać szkło float bezbarwne, barwione w masie, szkło z powłokami „twardymi” i niektóre rodzaje szkła z powłokami „miękkimi”.

Posiadamy możliwość wykonania hartowania szkła płaskiego oraz gięcia i hartowania szkła. Dzięki temu istnieje możliwość hartowania:

- dla szkła płaskiego - wszystkich hartowalnych rodzajów szkieł

- dla gięcia szkła i hartowania - szkieł float bezbarwnych, barwionych w masie,

szkieł z powłokami twardymi oraz niektórych

szkieł z powłokami specjalnymi.

 

Szyby gięte hartowane

 

Tolerancje wymiarów dla szyb giętych hartowanych

Podstawowe parametry ( Rys. 7 ) :

- długość formatki - L

- długość zewnętrzna łuku - B

- promień zewnętrzny łuku - RZ

- promień wewnętrzny łuku - Rw

- wysokość promienia - H

- cięciwa - C

- kąt gięcia - α

- grubość szkła - d

- obróbka krawędzi – szlifowanie lub polerowanie

Tolerancje długości formatki dla szyb giętych hartowanych:

Tolerancje długości zewnętrznej łuku B formatki dla szyb giętych hartowanych.

Tolerancje długości dla parametrów: RZ, Rw, H, C dla szyb giętych hartowanych

* Wymiary wyprodukowanej szyby giętej nie powinny być większe niż wymiary
wyznaczonego łuku będącego wynikiem powiększenia nominalnych wymiarów o
tolerancje t , ani mniejsze niż wymiary wyznaczonego łuku pomniejszonego o
tolerancje t.
Prostoliniowość dla szyb giętych hartowanych.
Podstawowe parametry :
- wypukłość lokalna
- wypukłość całkowita
- uskok
Wartości dopuszczalnej wypukłości całkowitej, lokalnej i uskoku.

UWAGA: Na szybach giętych hartowanych tak jak i na giętych niehartowanych mogą pojawiać
się zniekształcenia w postaci garbów w lini gięcia oraz punktowych śladów rozniesionych po całej
powierzchni szyby. Efekty te związane są z technologią gięcia szkła hartowanego i
niehartowanego.

Norma Zakładowa

 WIĘCEJ ...


Ogólne Warunki Sprzedaży

 WIĘCEJ ...


 Certyfikaty

  • Szkło kuloodporne Vitropancer - klasa BR3S
  • Certyfikat Quality Bond VitroformKontakt

Vitroform Sp.z o.o

Cichawa 152

32-420 Gdów


sekretariat@vitroform.pl

tel.+48 12 251 91 99