Sprawdzanie jakości szkła i wykonania szyb polega na oględzinach

prowadzonych okiem nieuzbrojonym w warunkach naturalnego oświetlenia na tle

matowego, czarnego ekranu lub w świetle przechodzącym i /lub odbitym w

zależności od zastosowanego szkła w zespoleniu i odpowiadającej mu specyfikacji

technicznej (np. normy). Wady niewidoczne z odległości określonej w danej

normie nie są kwalifikowane jako wady.

Sprawdzanie kształtu i wymiarów należy wykonać za pomocą odpowiednich

przymiarów lub sprawdzianów. Sprawdzanie szerokości i długości odbywa się za

pomocą miary zwijanej, sprawdzanie grubości za pomocą suwmiarki lub

mikrometru.

 

Szkło float podlega normom:

PN-B-13083

PN-EN 572-2

PN-EN 572-8

PN-EN 572-9

 

Szkło hartowane podlega normom:

EN 12150-1

 

Szkło zespolone podlega normom:

PN-EN 1279-1 do 6

 

Szkło gięte cylindryczne podlega normom zakładowym

Dla szkła giętego hartowanego wartości normy zakładowej podnosi się o 30%

UWAGA

Na szybach giętych hartowanych tak jak i na giętych niehartowanych mogą

pojawiać się zniekształcenia w postaci garbów w lini gięcia oraz punktowych

śladów rozniesionych po całej powierzchni szyby. Efekty te związane są z

technologią gięcia szkła hartowanego i niehartowanego.

UWAGA

W szybach zespolonych giętych hartowanych tak jak i na giętych

niehartowanych mogą pojawić się:

- przesunięcia ramki

- miejscowe pęcherzyki powietrza w masie uszczelniającej

co nie wpływa na jakość techniczną wykonanych szyb. Przypadki występowania

powyższych zjawisk wynika ze zniekształceń lokalnych szkła hartowanego.

 

Norma Zakładowa

 WIĘCEJ ...


Ogólne Warunki Sprzedaży

 WIĘCEJ ...


 Certyfikaty

  • Szkło kuloodporne Vitropancer - klasa BR3S
  • Certyfikat Quality Bond VitroformKontakt

Vitroform Sp.z o.o

Cichawa 152

32-420 Gdów


sekretariat@vitroform.pl

tel.+48 12 251 91 99